Η τρισδιάστατη εκτυπωση αποτελεί μια καινοτόμα τεχνολογία, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αντικειμένων σε τρεις διαστάσεις με διάφορους τύπους υλικων για πολυάριθμες εφαρμογές.