Εκπαίδευση

Η τρισδιάστατη εκτύπωση στον τομέα της εκπαίδευσης έχει απεριόριστες εφαρμογές, αλλάζοντας τα δεδομένα στον τρόπο εκμάθησης.

Με το 3d printing η θεωρία γίνεται πράξη, διευκολύνοντας τους εκπαιδευόμενους στην κατανόηση και προσέγγιση πολλών επιστημών.

Τα μαθήματα της βιολογίας, χημείας, αρχιτεκτονικής, γεωγραφίας, μαθηματικών, μηχανολογίας, ιστορίας και πολλά άλλα, μπορούν να παρουσιαστούν με μεγαλύτερη αμεσότητα, μέσω της χρήσης εκτυπωμένων σχετικών μοντέλων, κερδίζοντας το ενδιαφέρον των μαθητών και επιταχύνοντας το χρόνο εκμάθησης.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το επίπεδο του δημοτικού, βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν δύσκολες έννοιες, μέχρι το πανεπιστημιακό επίπεδο ως εργαλείο έρευνας και πειραματισμού.

Επιπλέον μέσω του 3d printing επιτυγχάνεται η εξοικείωση με την προηγμένη τεχνολογία, που είναι πλέον απαραίτητο εφόδιο για κάθε παιδί.