Τέχνη

Η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί, εκτός των άλλων, ένα μέσο έκφρασης και δημιουργίας και για το λόγο αυτό βρίσκει εφαρμογή στο τομέα της τέχνης.

Η γλυπτική, το art and craft, το animation και όλες οι δημιουργικές δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία του 3d printing, τόσο κατά τη διαδικασία του πειραματισμού, όσο και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής μοντέλων.

Παράλληλα μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης διευκολύνεται η αναπαραγωγή αντίγραφων έργων τέχνης και σπάνιων μοντέλων σε διάφορες διαστάσεις και σε διαφορετικά υλικά.